22 - 25 JUNE 2017
LUZHNIKI

BOOK YOUR TICKET

Venue:

Prestige alley, Luzhniki stadium, Moscow
M. Vorobyevy Gory (access to Luzhnetskaya embankment)

Festival Opening Times:

22 June, Thursday, 17:00 – 21:30 (18+)
23 June, Friday, 12:00 – 18:00 (0+) and 18:00 – 21:30 (18+)
24 June, Saturday, 12:00 – 18:00 (0+) and 18:00 – 21:30 (18+)
25 June, Sunday, 12:00 – 18:00 (0+)

map_luzniki_OK


loading map...

Партнеры Фестиваля